Hình ảnh - Phóng sự ảnh

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 10-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Ngày 10/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Ngày 10/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ III là một dấu mốc quan trọng, tạo bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ III là một dấu mốc quan trọng, tạo bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợ Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợ Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu. Tại Đại hội, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ trong giai đoạn 2016-2020. Công tác khen thưởng đã đạt được trong 5 Tại Đại hội, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ trong giai đoạn 2016-2020. Công tác khen thưởng đã đạt được trong 5 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL giai đoạn 201 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL giai đoạn 201 Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cá Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cá Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu dự Đại hội Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu dự Đại hội Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. Các đại biểu xem Triển lãm một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL. Các đại biểu xem Triển lãm một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL. Các đại biểu xem Triển lãm một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL. Các đại biểu xem Triển lãm một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL.