Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

12/01/2012 | 13:13

(VP) - Ngày 9/01, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tại buổi làm việc, PGS. TS Võ Quang Trọng – Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những nét chính về hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Nhiều năm qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.


Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm quan bảo tàng

Thăm quan các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cho rằng: Việt Nam là nước có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có văn hóa đặc sắc riêng. Do vậy, việc xây dựng, giới thiệu những giá trị văn hóa của các dân tộc đến người dân trong nước và quốc tế hết sức quan trọng. Chủ tịch Nước biểu dương những cố gắng của cán bộ, nhân viên bảo tàng trong những năm qua. Các bảo tàng chuyên đề cần đẩy mạnh nghiên cứu, thu thập, trình bày những nét đặc trưng để khách tham quan có thể cảm nhận được cội nguồn hình thành phát triển của mỗi dân tộc, qua đó có thể dự báo được tương lai của mỗi dân tộc.

Chủ tịch Nước khẳng định, trong các Nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh xây dựng Đảng là then chốt, kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; trong xu thế hội nhập, càng cần phải quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa. Ngoài đầu tư của Nhà nước, cần thực hiện xã hội hóa để thu hút đầu tư của các thành phần, mở rộng quy mô của Bảo tàng mang tầm khu vực và thế giới nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×