Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

29/08/2011 | 01:00

(VP) - Trước những vi phạm và biểu hiện không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chấn chỉnh tình trạng này.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đưa tin, phát sóng những chương trình, tiết mục biểu diễn có chất lượng, có giá trị nghệ thuật, không giới thiệu các chương trình, tiết mục, nghệ thụa chất lượng thấp, chạy theo thị hiếu tầm thường, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc đưa tin, phát sóng các chương trình, tiết mục, nghệ thuật; xác định trách nhiệm và xử lý tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan báo chí, người quản lý các trang thông tin điện tử tiếp tay, dung túng, phát tán trên diện rộng những biểu hiện không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc việc cấp phép biểu diễn nghệ thuật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, biểu diễn nghệ thuật tại các nhà hàng, khách sạn theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc phát sóng các chương trình, tiết mục nghệ thuật không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến khán giả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương kiểm soát chặt chẽ nội dung các chương trình, tiết mục nghệ thuật trước khi phát sóng; người đứng đầu cơ quan Phát thanh và Truyền hình phải chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung các chương trình, tiết mục nghệ thuật được phát theo quy định tại Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ để hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên cả nước phát triển đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Được biết, qua kiểm tra, đã xuất hiện nhiều tình trạng ăn mặc phản cảm, không phù hợp với mục đích, chương trình, nội dung tiết mục biểu diễn được cấp phép, sử dụng các thiết bị âm thanh thu sẵn để thay đổi giọng thật của người biểu diễn, nội dung biểu diễn không đúng như quảng cáo, ca từ vô nghĩa, yếu kém về chất lượng nghệ thuật, thiếu tính định hướng thẩm mỹ... tất cả những tình trạng này là do một số cá nhân tự viết lời, viết nhạc, biểu diễn, thu âm thanh, hình ảnh, đưa lên trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; người biểu diễn không có trình độ chuyên môn nhưng được quảng cáo quá mức trên  một vài phương tiện thông tin đại chúng; một số chương trình nghệ thuật chất lượng kém tại các cuộc biểu diễn phục vụ nội bộ, tụ điểm sân khấu ca múa nhạc, phòng trà; một số đơn vị, cá nhân tự ý thay đổi nội dung chương trình, trang phục đã được cơ có thẩm quyền phê duyệt và cho phép.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×