Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cần Thơ: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện bình đẳng giới

20/03/2019 | 09:41

UBND thành phố Cần Thơ đã có báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018.

Cần Thơ: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện bình đẳng giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: laodongxahoi.net)

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, đoàn thể, việc triển khai các nội dung của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm, đẩy mạnh, lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhận thức về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ ngày càng được nâng cao trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thực hiện lồng ghép giới vào các chương trình, kế hoạch của ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và quận, huyện.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức thành công như: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2018 với Chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em"; Hội thi Tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2018; Hội thảo, Tọa đàm, giao lưu về Giải pháp tăng số lượng lãnh đạo, quản lý; Quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới;…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực, công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới quận, huyện và xã, phường, thị trấn hầu hết là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên đôi lúc ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, nhận thức về bình đẳng giới ở một số đơn vị, địa phương chưa sâu sắc, chưa toàn diện về công tác cán bộ nữ; công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức./

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×