Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Các khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

25/06/2015 | 15:15

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - năm 2015. Trong đó có hướng dẫn các khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX!
2. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
3. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.
5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
6. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!
7. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”!
8. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

CTTĐT
Nguồn văn bản số 158-HD/BTGTWBộ văn hóa, thể thao và du lịch
×