Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý vi phạm công trình Tam quan chùa Bổ Đà

25/05/2018 | 08:34

Ngày 22/5/2018, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2145/BVHTTDL-DSVH về kết quả xử vi phạm trong hoạt động xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bộ VHTTDL yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý vi phạm công trình (ảnh Báo Văn hóa)

 

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 55/BC – UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong việc xây dựng Tam Quan chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Sau khi nghiên cứu nội dung đề xuất kiến nghị nêu tại Báo cáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

“Việc bảo vệ, trưng bày phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật về chùa Bồ Đà (trong đó có Mộc Bản) tại Tam Quan chùa Bồ Đà là không phù hợp. Do đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý vi phạm công trình theo đúng quy mô thiết kế đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, thỏa thuận”.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến đề Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Hồng Hà

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×