Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định của chính phủ về công tác Quốc phòng và xây dựng cơ sở vũng mạnh toàn diện

29/01/2010 | 13:30

(VP)- Ngày 27/01, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội Nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Quốc phòng, gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Nghị định, Chỉ thị trên Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban TDTT (trước đây), Tổng cục Du lịch  và nay là  Bộ VHTTDL đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tiến hành quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức toàn ngành VHTTDL và chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn phát triển VHTTDL với tăng cường xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên để góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn tại đơn vị.


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chỉ đạo hội nghị

Sau 5 năm thực hiện, toàn ngành đã triển khai và thực hiện được 1 số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, thực hiện giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ công chức, viên chức ngành VHTTDL có ý thức trách nhiệm cùng quân đội, công an tham gia các hoạt động bảo vệ trị an trong khu vực, đảm bảo an toàn đơn vị.

- Các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền công tác giáo dục QP-AN nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Công tác GDQP-AN, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua nhân dịp các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Hình thức tuyên truyền thường xuyên, đa dạng với nội dung phong phú, hấp dẫn, có tính giáo dục cao như băng rôn, khẩu hiệu, panô... Đặc biệt, hỗ trợ Bộ đội biên phòng và các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng tiết mục, chương trình và tổ chức biểu diễn thông tin lưu động, hội thi, hội diễn, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ và phục vụ công tác tuyển quân. Bộ đã chỉ đạo các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về quốc phòng, đấu tranh chống "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phối hợp với Tổng cục Chính trị sản xuất các phim khoa giáo về GDQP-AN.


Quang cảnh hội nghị

Các đơn vị thuộc Bộ triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, biên giới, đảm bảo QP-AN, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên... Đảng uỷ Bộ đã tổ chức các lớp nghiên cứu, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH TW Đảng cho toàn thể Đảng viên, cán bộ chủ chốt của đoàn thể thuộc Đảng Bộ, trong đó có nội dung Nghị quyết Hội Nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ cũng đã chỉ đạo các trường văn hoá - nghệ thuật - TDTT và du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chương trình GDQP-AN cho 100% học sinh, sinh viên. BCH QS Bộ đã tiến hành khảo sát nắm số lượng các đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định. Bộ đã có 3 lãnh đạo Bộ (đối tượng 1), 69 cán bộ (đối tượng 2) tham dự các lớp BDKTQP - AN. Các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động phối hợp với BCHQS địa phương để thực hiện huấn luyện cho một số các đối tượng 3,4,5 của đơn vị.  

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×