Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL quán triệt Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XI

29/12/2011 | 19:46

(VP) - Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XI dành cho đối tượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Viết Thảo-PGS.TS Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Anh Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; cùng 300 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL; các đồng chí là lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.  

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định: việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XI nhằm thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK ngày 09/12/2011 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung để tổ chức triển khai học tập tại các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đảm bảo mục đích và yêu cầu đề ra.  


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 3 nội dung Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng); Quy định về những điều đảng viên không được làm.  

Mục đích của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước trong 2 nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII và Khóa XIII.  

Bên cạnh đó nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời biết vận dụng một cách sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận của Hội nghị vào công tác, lao động, học tập và tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×