Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL phối hợp trả lời một số kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng và cử tri tỉnh Lạng Sơn

28/09/2021 | 10:07

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6230/VPCP-QHĐP ngày 07/9/2021, nội dung kiến nghị như sau:

1. Để tiếp tục xây dựng và phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ trong thời gian tới, cử tri đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có cơ chế, chính sách ưu đãi về: nguồn vốn, chính sách thuế, cơ chế bù lỗ, hỗ trợ rủi ro, về chế độ thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao… để thu hút đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ như: Cung ứng vật tư nghề cá, nhiên liệu và dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, lưu trú; phát triển đội tàu dịch vụ khai thác hải sản trên biển; phát triển công nghiệp phục vụ khai thác, sơ chế và bảo quản  hải sản; dịch vụ y tế, giáo dục, viễn thông, hệ thống ngân hàng; phát triển các dịch vụ hàng hải,… tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo (Hải Phòng - nội dung số 17, c).

2. Cử tri kiến nghị về việc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Bắc Sơn có 12 xã được công nhận là xã An toàn khu, có di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, hiện nay cơ sở hạ tầng và đời sống Nhân dân ở các xã An toàn khu còn nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Nhân dân ở các xã An toàn khu trong việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách về bảo hiểm y tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt để làm nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Lạng Sơn - nội dung số 21, a).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp một số thông tin phối hợp để trả lời.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3521/BVHTTDL-VP ngày 24/9/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri, như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, nội dung liên quan đến việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Bạch Long Vĩ

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Du lịch năm 2017, theo đó: Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng chủ động trong việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ để thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí, lưu trú… nhằm phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ.

2. Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, nội dung liên quan đến đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cấp các điểm di tích đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3057/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công các Dự án thuộc Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích ATK Bắc Sơn gắn với phát triển du lịch (Mẫu Sơn), tỉnh Lạng Sơn.

Để triển khai Dự án theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trả lời cử tri theo yêu cầu./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×