Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL: Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII

29/06/2015 | 17:08

Ngày 27/6/2015 tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII (vòng 1). Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII (Ban Tổ chức TƯ; Văn phòng Trung ương Đảng; UB Kiểm tra TƯ). Tham gia giới thiệu nhân sự là các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự; lãnh đạo Bộ VHTTDL; đại diện Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN; lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Đại hội Đảng lần thứ XII là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển của đất nước. Hai nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của đất nước và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự).

Về công tác nhân sự, Hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung ương khóa XI đã thảo luận báo cáo của Bộ Chính trị và thống nhất về Phương hướng công tác nhân sự của BCH Trung ương khóa XII đã có những quy định cụ thể, trong đó việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Quy trình giới thiệu nhân sự của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan trực thuộc Trung ương, trong đó có Bộ VHTTDL được thực hiện qua 2 vòng.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Do tính chất và yêu cầu của nhiệm vụ nên đây là Hội nghị rất quan trọng, Ban Cán sự Đảng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia vào BCH Trung ương khóa XII.

Sau phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL đã phổ biến, quán triệt Phương hướng công tác nhân sự; Quy trình giới thiệu để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu nhân sự, đồng thời giải đáp một số ý kiến được các đại biểu nêu ra tại Hội nghị.

Sau đó các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII (vòng 1). Dự kiến thời gian giới thiệu nhân sự vòng 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây.

Theo Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×