Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII

13/12/2019 | 17:07

Sáng 13/12, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII và một số văn bản về Đại hội các cấp.

Bộ VHTTDL học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường; Báo cáo viên Trung ương Lê Văn Thái, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư và Phó bí thư của 73 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Tại Hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Theo đó, từ ngày 7 - 12/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11.

Bộ VHTTDL học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Bộ VHTTDL học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Thái, báo cáo viên TƯ trình bày một số văn bản về Đại hội các cấp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến Trung ương thảo luận, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo, trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

Bộ VHTTDL học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Văn Thái, báo cáo viên TƯ trình bày một số văn bản về Đại hội các cấp. Theo đó, Hội nghị đã được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung chỉ đạo xuyên suốt, những điểm mới của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW cùng các kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về nhân sự và về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII và một số văn bản về Đại hội các cấp. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy cần tích cực, khẩn trương triển khai tại đơn vị mình, nhất là việc lãnh đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thế Công

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×