Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL đồng ý thăm dò khảo cổ một số địa điểm tại Đồng Tháp

19/11/2020 | 13:14

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3342/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp thăm dò khảo cổ tại địa điểm ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc; Địa điểm gò Côn Éc, xã Thông Bình và địa điểm gò chùa Tám Âu, xã Tân Thành B thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian thăm dò từ ngày 18/11/2020 đến ngày 31/12/2020, trên diện tích 60m2. Cụ thể: Địa điểm Ấp Phú Thành: 12m2; Địa điểm gò Côn Éc: 24m2; Địa điểm gò chùa Tám Âu: 24m2. Chủ trì thăm dò là ông Đặng Văn Thắng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. 

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. 

Sau khi kết thúc đợt thăm dò khảo cổ, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ các địa điểm đã thăm dò khảo cổ trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ VHTTDL. 

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò khảo cổ nói trên đúng với nội dung Quyết định.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×