Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL cho ý kiến thiết kế các hạng mục Dự án bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế

14/05/2020 | 15:45

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1783/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thỏa thuận thiết kế 03 hạng mục thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế.

Bộ VHTTDL cho ý kiến thiết kế các hạng mục Dự án bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế - Ảnh 1.

Đền Thề (Khu Di tích khởi nghĩa Yên Thế). Nguồn: Sở VHTTDL Bắc Giang

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công 03 hạng mục thuộc Dự án nói trên bao gồm: Tu bổ, phục hồi Đại đình, Hậu cung đình Đông (giữ nguyên kích thước chiều cao, bước gian, lòng nhà; bổ sung 02 gian bên Đại đình); Tôn tạo chùa Trũng (xây dựng lại Tam bảo trên nền móng cũ); Tôn tạo chùa Kem (xây dựng Tam quan).

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề: Đối với việc tu bổ, phục hồi đình Đông, chủ đầu tư cần thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, lựa chọn, tái sử dụng tối đa cấu kiện của di tích theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đối với Tam bảo chùa Trũng: Sử dụng cửa sổ sắc - không thay cho cửa chữ Thọ; chỉnh sửa chi tiết bờ nóc Thượng điện cho phù hợp với bờ chảy; kiểm tra vị trí và cao độ phần đuôi rồng mây, lan can thành bậc; đảo ngược lại chiều quay chữ Vạn bên trong bánh xe pháp luân, chỉnh sửa chi tiết bản vẽ bánh xe gắn với mây hổ phù.

Đối với Tam quan chùa Kem: Không đắp tượng hộ pháp ở Tam quan và điều chỉnh chi tiết Nghê trên đầu cột bên thành búp sen đặt trên lá sen úp.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×