Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL báo cáo tình hình triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2012

10/12/2012 | 09:48

(VP)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4342/BVHTTDL-GĐ gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Theo đó, triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, trong năm 2012, Bộ VHTTDL đã tiến hành rà soát, nghiên cứu nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm đề xuất, lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong các văn bản này. Bộ đã tiến hành thu thập tài liệu về hương ước, quy ước từ 10 tỉnh/thành phố để làm tư liệu phân tích, đồng thời tổ chức khảo sát thực địa nhằm thu thập thêm tài liệu, ý kiến từ cộng đồng tại hai tỉnh Hưng Yên và Hậu Giang.

Bên cạnh đó, nhằm thu được những đánh giá, phân tích từ nhiều chiều cạnh khác nhau về chủ đề nghiên cứu, Bộ đã mời các chuyên gia xây dựng các chuyên đề với những nội dung nghiên cứu sâu về hương ước, quy ước và vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản này. Đến nay, dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung rà soát đang được xây dựng. Dự kiến trong tháng 12/2012, Bộ sẽ tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến chuyên gia về việc đề xuất, lồng ghép yếu tố bình đẳng giới và các văn bản hương ước, quy ước.

Từ những kết quả đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng tiêu chí, điều kiện lựa chọn danh sách các xã tham gia thực hiện mô hình hỗ trợ 315 xã xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đã phối hợp phát động cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới và tập hợp, chuyển bài dự thi cho Ban Tổ chức theo đúng thời hạn.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×