Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Công tác cán bộ khó nhưng không thể không làm”

11/07/2018 | 16:49

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Cán sự, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến cán bộ chủ chốt trong ngành. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Công tác cán bộ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, công tác cán bộ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng, là khâu đầu tiên tác động, quyết định hiệu quả của những công tác và các mục tiêu cải cách khác. Đây cũng là nội dung then chốt mà Nghị quyết Trung ương 7 Khoá XII của Đảng đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thông qua 03 Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ trưởng, những công việc quan trọng được thực hiện từ sau Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt có liên quan đến công tác cán bộ đã tạo nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, hoàn thiện bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7.

Khẳng định đây là một việc làm khó, nhưng không thể không làm, Bộ trưởng cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các hoạt động sắp xếp lại bộ máy, giảm đầu mối, Bộ VHTTDL cũng đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, điển hình như đã giảm Cục Công tác phía Nam, bộ máy của từng đơn vị trực thuộc Bộ cũng từng bước được tinh gọn. Công tác tinh giản biên chế cũng đang từng bước được triển khai...

 “Nghị quyết của Đảng sẽ chỉ là trên giấy nếu như không có đội ngũ thực hiện. Từ trước đến nay, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết về công tác cán bộ và thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước xây dựng, hoàn thiện đội ngũ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước...” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ

Bên cạnh những mặt tích cực, đội ngũ cán bộ cũng đang bộc lộ nhiều mặt hạn chế như: đội ngũ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực chưa đồng đều, thiếu tính chuyên nghiệp; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều khi làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế...

Cùng với đó là những hạn chế về công tác cán bộ đang bộc lộ khá rõ nét như: đánh giá cán bộ vẫn chưa phản ánh đúng thực chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới; việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng chưa đúng người, đúng việc...

Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém nêu trên, theo Bộ trưởng, việc triển khai Nghị quyết của Đảng tại các đơn vị thuộc Bộ phải góp phần đẩy lùi những hạn chế này.

Bộ trưởng cũng thẳng thắn, đối chiếu với công tác cán bộ trong ngành VHTTDL vẫn còn những hạn chế cần giải pháp khắc phục. Thực tế thiếu nguồn cán bộ ở từng cấp đang đặt ra khá cấp thiết mà một trong những nguyên nhân do thiếu các tiêu chuẩn về bằng cấp, các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, thiếu tầm nhìn khi bổ nhiệm người chưa tương xứng với yêu cầu công việc...

Tránh tâm lý nể nang trong công tác cán bộ

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị cần khắc phục ngay những bất cập này. Một số nội dung quan trọng khác liên quan đến Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về công tác cán bộ đã được quán triệt tại Hội nghị gồm: quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 2 trọng tâm và 5 đột phá, đó là: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu công tác này cần được thực hiện quyết liệt, bài bản và công khai, tránh tâm lý nể nang.

Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn xa và đặc biệt, đòi hỏi người đứng đầu phải có tâm, có tầm và vì lợi ích chung. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ tác động tích cực đến nhiều yếu tố khác trong sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai chuyên đề quan trọng khác được Bộ trưởng quán triệt tới các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị này gồm: Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thế Công

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×