Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Bám sát các quy định trong quá trình xét tặng danh hiệu”

16/10/2018 | 09:30

Sáng 15.10, tại cuộc họp  về công tác chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng các danh hiệu NSND, NSƯT và danh hiệu NNND, NNƯT năm 2018 , Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và danh hiệu NNND, NNƯT năm 2018)  lưu ý, đây là bước quan trọng trong toàn bộ quá trình xét tặng các danh hiệu cao quý, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Bài bản, chặt chẽ, khoa học và bám sát các quy định pháp luật về xét tặng danh hiệu là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Dự cuộc họp có các Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Lê Khánh Hải cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, ông Phùng Huy Cần, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng đã  trình bày báo cáo về công tác xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT  lần thứ II  và danh hiệu NSND, NSƯT  lần thứ 9. Theo đó, về công tác xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã tổ chức phiên họp toàn thể để xét 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND  và 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT. Kết quả, có 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 580 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước. Theo ông Cẩn, Bộ VHTTDL đã cho đăng danh sách 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 580 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trong 15 ngày làm việc để lấy ý kiến của nhân dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Bộ đã tổ chức họp 05 Hội đồng chuyên ngành các lĩnh vực Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh-Truyền hình để xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Căn cứ kết quả cuộc họp, có 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 310 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Bộ đã cho đăng danh sách 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 310 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT  đã được 05 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trong 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

“Công tác xét tặng của 05 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định...”,  Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Phùng Huy Cẩn khẳng định.

Ông Phùng Huy Cẩn cũng báo cáo lãnh đạo Bộ một số nội dung về cơ sở pháp lý, công tác thẩm định hồ sơ... và xin ý kiến Bộ trưởng về dự thảo chương trình làm việc của hai Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng  danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 và danh hiệu NNND, NNƯT lần thứ 2.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các nội dung  họp  của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 và danh hiệu NNND, NNƯT lần thứ 2, Bộ trưởng yêu cầu, Vụ Thi đua- Khen thưởng tiếp tục chuẩn bị báo cáo chi tiết hơn để phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước, bao gồm các thủ tục, hồ sơ đầy đủ theo quy định tại các Nghị định số 62/2014/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

“Cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước là bước đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình xét tặng các danh hiệu cao quý  nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân đã có nhiều cống hiến. Bài bản, chặt chẽ, khoa học và bám sát các quy định pháp luật về xét tặng các danh hiệu là yếu tố quan trọng hàng đầu...”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Theo baovanhoa.vn

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×