Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bổ sung quy định về đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trưng bày

26/03/2014 | 10:24

(VP) – Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1811/VPCP-KGVX ngày 19/3 về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trưng bày.

Theo văn bản, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm, tập quán và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cho mượn hoặc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, bảo quản có thời hạn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Bảo vật quốc gia là tài sản vô giá của quốc gia, của dân tộc. Mọi tổ chức, cá nhân cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ bảo vật quốc gia. Trước mắt, ngành văn hóa, thể thao và Du lịch cần tập trung ưu tiên thực hiện các biện pháp giữ gìn, bảo vệ tuyệt đối an toàn, đẩy mạnh việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×