Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bình Phước: Trao Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2

02/07/2019 | 11:40

UBND tỉnh Bình Phước vừa công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 và di tích khảo cổ cấp tỉnh Bãi Tiên.

Bình Phước: Trao Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 - Ảnh 1.

Ảnh: binhphuoc.gov.vn

Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước công nhận là di tích khảo cổ cấp tỉnh tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 15/11/2016; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích khảo cổ quốc gia tại Quyết định số 409/QĐ-BVHTTDL ngày 29/1/2019.

Trong khi đó, di tích Bãi Tiên được công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước.

Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 được công nhận là di tích khảo cổ quốc gia và di tích Bãi Tiên được công nhận là di tích khảo cổ cấp tỉnh là sự tôn vinh và khẳng định giá trị lịch sử văn hóa, khoa học của di tích. Cùng với đó là sự ghi nhận nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Ninh, cũng như ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh… đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của dân tộc nói chung, di sản của tỉnh Bình Phước nói riêng.

Để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị 2 di tích trên, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định của Luật Di sản văn hóa, quy định liên quan về bảo vệ, tôn tạo, tu bổ, phát huy giá trị di tích. Ngành chức năng xây dựng, lắp đặt bảng tên di tích, bảng hướng dẫn chỉ đường đến di tích; hàng nội quy, hàng thuyết minh tại di tích. Các địa phương, ngành chức năng tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân đến tham quan, học tập tại di tích...

Minh Huyền (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×