Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Biểu mẫu chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 - 2025)

21/02/2020 | 08:15

Đảng bộ Bộ VHTTDL kính gửi các Chi bộ các biểu mẫu chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 - 2025)

Biểu mẫu chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 - 2025) - Ảnh 1.

Danh sách các biểu mẫu:

Kịch bản Đại hội chi bộ

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ

Biên bản bầu cử

Biên bản kiểm phiếu

Báo cáo tình hình Đảng viên cấp cơ sở

Biên bản Đại hội Chi bộ

Bản kê khai cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi theo quy định của pháp luật đang đi học, làm việc, sinh sống ở nước ngoài

Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020

Chương trình đại hội (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc)

Chương trình đại hội (Đảng bộ cơ sở/Đảng bộ Bộ VHTTDL)

Đề án nhân sự

Danh sách trích ngang nhân sự được đề cử tham gia cấp ủy (Ủy ban kiểm tra) nhiệm kỳ 2020-2022 

Đơn ứng cử - Phiếu đề cử

Nghị quyết Đại hội (Đại hội đại biểu) Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc 2020-2022)

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy 

Sơ yếu lý lịch 

Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ

Phiếu bầu không có số dư

Phiếu bầu có số dư

Nhận xét tiêu chuẩn chính trị

Phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tại các hội nghị

Phiếu giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại các hội nghị

Kê khai tài sản, thu nhập

Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy

Hướng dẫn nguyên tắc bầu cử trong Đảng

Phiếu xin ý kiến nhận xét về những người ứng cử, được đề cử tại đại hội

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Tài liệu báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Bộ duyệt trước khi đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Tổng hợp những văn bản gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để đề nghị chuẩn y và lưu trữ

Đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×