Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Luật bình đẳng giới

03/03/2014 | 15:28

(VP) – Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 34/BC-BVHTTDL ngày 27/02 gửi Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Luật bình đẳng giới.

Theo báo cáo, về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2013, báo cáo đánh giá trách nhiệm được quy định tại Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới và Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp bình đẳng giới, đồng thời nêu rõ một số điểm còn tồn tại và chỉ ra giải pháp thực hiện năm 2014.

Về tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, báo cáo đã triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới… Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và các giải pháp thực hiện năm 2014.

Báo cáo cũng nêu rõ tình hình thực hiện Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia; Tình hình thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam.

Ngoài ra, Báo cáo cũng nêu rõ những kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×