Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg

04/03/2014 | 13:29

(VP) – Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 494/BVHTTDL-TCCB ngày 27/02 gửi Bộ Nội vụ báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Theo báo cáo, trong năm 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức 15 lớp ngoài kế hoạch Bộ giao, đồng thời xây dựng chương trình tài liệu phục vụ cho các lớp đào tạo năm 2013. Năm 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1650 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong ngành. Các lớp học đã hoàn thành mục tiêu và kết thúc tốt đẹp với 100% số cán bộ, công chức hoàn thành tốt khoá học, đạt kết quả cao trong học tập.

Trong năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm: Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

Báo cáo cũng nêu rõ hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Việc cân đối, bố trí kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Những kết quả đạt được cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và một số kiến nghị giải pháp để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trong thời gian tới.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×