Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Báo cáo chính sách dân số, lao động và gia đình

31/05/2012 | 00:38

(VP) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa có Văn bản yêu cầu các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về chính sách dân số, lao động và gia đình.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao các Bộ trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao chuẩn bị báo cáo các nội dung: phân tích kỹ về sự biến đổi dân số và số người trong độ tuổi lao động từ năm 1980 đến nay và dự báo đến năm 2050, trong đó, làm rõ tác động của chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các chính sách có tác động đến dân số, lao động và gia đình (như chính sách hỗ trợ trẻ em đi học, nhà ở cho người có gia đình, việc quy định tuổi về hưu...), đến việc hình thành lực lượng lao động của đất nước.

Báo cáo cũng cần đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu Việt Nam có được cơ cấu dân số "vàng" và gần "vàng" (hai người lao động nuôi một người phụ thuộc: trẻ em, người về hưu), đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững đến năm 2050.

Các Bộ cần huy động các đơn vị thuộc Bộ (như Vụ, Cục, Viện nghiên cứu), các chuyên gia để đánh giá sát quá trình thay đổi dân số, người lao động ở nước ta và kiến nghị các giải pháp đồng bộ, dài hạn, đủ mạnh để Việt Nam có quy mô và cơ cấu dân số đảm bảo phát triển bền vững đến năm 2050.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, trong báo cáo cần giới thiệu hiện trạng, vấn đề và bài học thành công và không thành công trong chính sách dân số, đảm bảo lao động và gia đình phát triển bền vững ở một số nước tiêu biểu (như Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,...).

HCTC
(Nguồn Công văn số 3762/VPCP-KGVX)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×