Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Kạn: Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

20/09/2018 | 15:30

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có Quyết định số 1545/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng thu thập thông tin là các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Các hộ gia đình đã đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa bàn quản lý, trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung thu thập thông tin gồm: Thông tin về gia đình; thông tin về bạo lực gia đình; thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc thu thập thông tin cần đảm bảo cơ bản, chính xác, kịp thời về thực trạng gia đình và biến động qua từng thời kỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý Nhà nước về gia đình; Thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ ghi chép và các biểu mẫu đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ và chính xác.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, cách thức theo dõi, cập nhật và lập các mẫu biểu báo cáo thống kê; tổ chức in ấn và phát hành Sổ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kiểm tra, tổng hợp kết quả thu thập thông tin  về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình báo cáo về UBND tỉnh, Bộ VHTTDL theo quy định.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×