Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

"Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên"

30/07/2019 | 15:42

Đây là chủ đề của Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/8/2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Minh Khánh)

Các đội tham gia Liên hoan với các thể loại, gồm: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca có phụ họa, hát múa; múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể); nhạc cụ dân tộc (độc tấu, diễn tấu, hoà tấu...); tiểu phẩm sân khấu.

Nội dung Liên hoan tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắk; những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất; tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…

Hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019); Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 14 năm ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28/8/1945 - 28/8/2019).

Đồng thời thông qua Liên hoan nhằm đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×