Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Giang triển khai rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

09/08/2019 | 07:00

Sở VHTTDL Bắc Giang vừa có Công văn số 915/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về báo cáo kết quả triển khai rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Bắc Giang triển khai rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 2995/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Ngày 28/02/2019, Sở VHTTDL ban hành Công văn số 130/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ đề nghị các huyện, thành phố tăng cường quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Để có số liệu báo cáo UBND tỉnh, Sở VHTTDL đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương đến thời điểm hết tháng 07/2019 theo những nội dung: Công tác triển khai thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Kết quả rà soát hương ước, quy ước (Tổng số hương ước, quy ước đã biên soạn trên tổng số thôn, bản, tổ dân phố; số lượng hương ước, quy ước phù hợp được chuyển tiếp; số hương ước, quy ước phải sửa đổi, bổ sung, biên soạn lại); Kết quả đã thực hiện sửa đổi, bổ sung, biên soạn lại và phê duyệt hương ước, quy ước; Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị.

Sở VHTTDL đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện, báo cáo gửi về Sở VHTTDL trước ngày 25/8/2019 để tổng hợp./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×