Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Giang: Triển khai công tác gia đình năm 2019

16/01/2019 | 18:00

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Triển khai công tác gia đình năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: svhttdl.bacgiang.gov.vn)

Với chủ đề "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Chiến lược, Chương trình, Đề án về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Thực hiện nội dung, nhiệm vụ trong các chương trình phối hợp của ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục  đạo đức, lối sống trong gia đình với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Cùng với đó, trong năm mới 2019, Bắc Giang sẽ thực hiện triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố thí điểm; tiếp tục thực hiện thu thập thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; Hỗ trợ duy trì sinh hoạt và nhân rộng Mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020"…

Việc triển khai thực hiện các nội dung trên nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. Đồng thời, tăng cường xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×