Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Giang: Tiến hành rà soát, thống kê khu, điểm du lịch

08/04/2019 | 14:39

Sở VHTTDL Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 350/SVHTTDL-QLDL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc rà soát, thống kê khu, điểm du lịch và lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

Bắc Giang: Tiến hành rà soát, thống kê khu, điểm du lịch - Ảnh 1.

Khu du lịch Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: thichdi.com)

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và đảm bảo quyền lợi hoạt động của các khu du lịch, điểm du lịch theo quy định của pháp luật; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Rà soát, thống kê toàn bộ các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn quản lý có khả năng đủ điều kiện để công nhận khu du lịch, điểm du lịch theo quy định của pháp luật (theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/4/2019).

Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch, điểm du lịch gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/4/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều kiện, thành phần hồ sơ gồm: Điều kiện công nhận khu du lịch, điểm du lịch thực hiện theo Chương IV Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Hồ sơ đề nghị công nhận thực hiện theo Điều 24, 27, 28 Chương IV Luật Du lịch số 09/2017/QH14; Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ lục II, Điều 18, Chương V Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×