Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Giang hướng đến phát triển du lịch cộng đồng bền vững

31/07/2023 | 09:32

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030.

Bắc Giang hướng đến phát triển du lịch cộng đồng bền vững - Ảnh 1.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử. Ảnh minh họa: T.L

Theo đó, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, gọi chung là cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng. Hợp tác xã, Tổ hợp tác gọi chung là tổ chức kinh doanh du lịch cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách tại Nghị quyết này.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cộng đồng muốn được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện như: Có văn bản cam kết thực hiện kinh doanh du lịch từ 07 năm trở lên, kể từ thời điểm nhận được hỗ trợ; là những điểm du lịch cộng đồng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2022-2030.

Nguyên tắc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều hạng mục khác nhau thì được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng hạng mục đầu tư. Những hạng mục đã được hỗ trợ từ chương trình, dự án khác thì không được hỗ trợ theo Nghị quyết này. Mỗi hạng mục chỉ được hỗ trợ một lần đối với mỗi điểm du lịch cộng đồng và chỉ hỗ trợ đối với các hạng mục được đầu tư sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch cộng đồng đối với UBND cấp huyện nơi có điểm du lịch cộng đồng. Mức hỗ trợ là 70% kinh phí theo thực tế, tối đa không quá 2 tỷ đồng/điểm, phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp huyện đảm nhiệm.

Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất điểm du lịch cộng đồng như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà đón khách, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; mức hỗ trợ 500 triệu đồng/nhà, không quá 3 nhà/điểm. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại điểm du lịch cộng đồng; mức hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà, không quá 3 nhà/điểm. Hỗ trợ làm đường giao thông nội bộ trong khu vực điểm du lịch cộng đồng; mức hỗ trợ 800 triệu đồng/km, tối đa không quá 2 tỉ đồng/điểm. Hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực điểm du lịch cộng đồng; mức hỗ trợ 100 triệu đồng/bãi đỗ xe, không quá 2 bãi đỗ xe/điểm.

Hỗ trợ mua hoặc đóng thuyền, xe điện vận chuyển khách du lịch, mức hỗ trợ 70% kinh phí. Đối với hỗ trợ thuyền tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/thuyền, không quá 2 thuyền/điểm. Đối với hỗ trợ xe điện tối đa không quá 200 triệu đồng/xe điện, không quá 5 xe điện/điểm.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8.2023 đến 31.12.2030.

Theo Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×