80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 23/04/2024 | 14:44 Lạng Sơn là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, H’mông... Mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa, phong tục tập quán riêng biệt. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, ẩn chứa nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch. Nhận thức được điều đó, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống tinh thần bằng sức mạnh nội sinh của toàn xã hội
Làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống tinh thần bằng sức mạnh nội sinh của toàn xã hội 18/03/2024 | 17:32 Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Kỳ vọng Chương trình MTQG về Văn hóa: Khai thác được các giá trị để văn hoá trở thành nguồn lực cho sự phát triển đất nước
Kỳ vọng Chương trình MTQG về Văn hóa: Khai thác được các giá trị để văn hoá trở thành nguồn lực cho sự phát triển đất nước 20/02/2024 | 08:14 Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Trong đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ trong năm 2024 trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
9 tỉnh tranh tài tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam
9 tỉnh tranh tài tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 07/11/2023 | 08:33 Tối 5/11, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam.
Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 14/04/2023 | 16:26 Triển lãm ảnh, sách do Sở VHTT Quảng Bình tổ chức là hoạt động góp phần tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam đến với quần chúng nhân dân ở trên địa bàn tỉnh.
Kế thừa và phát triển Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943
Kế thừa và phát triển Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 29/03/2023 | 14:36 Sáng 29/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử.
Đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng Bắc Giang
Đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng Bắc Giang 29/03/2023 | 09:14 Sáng 28/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang".
Những dự báo sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 về nền văn hóa Việt Nam tiến bộ
Những dự báo sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 về nền văn hóa Việt Nam tiến bộ 13/03/2023 | 07:43 Thực hiện Kế hoạch số 1401-KH/ĐĐQH15 ngày 20/02/2023 của Đảng đoàn Quốc hội về tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời ''Đề cương về văn hóa Việt Nam'' (1943 - 2023), Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa phối hợp với Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề ''80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam''.
Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày hơn 600 tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời
Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày hơn 600 tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" 10/03/2023 | 15:15 Sáng 10/3, Thư viện tỉnh Bắc Giang mở đợt trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo, tư liệu nhân kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam". Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.