Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

12 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2018

17/02/2018 | 08:00

Căn cứ vào kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong cả năm 2017, Công đoàn Bộ VHTTDL đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Công đoàn Bộ VHTTDL được tổ chức ngày 18/01, Công đoàn Bộ đã thống nhất đề ra 12 nhiệm vụ gồm:

1.Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công đoàn Bộ, xây dựng và ban hành các Quy chế phục vụ cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Công đoàn Bộ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Bộ VHTTDL. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

3. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành và tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1984-11/6/2018); thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, với chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2018 là “Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm”.

4. Chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất – 2018). Phối hợp với Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các chương trình do Đảng ủy Bộ phát động trong năm 2018. Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng trong việc Đảng định hướng và lãnh đạo hoạt động công đoàn ở các đơn vị.

6. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hoặc Hội nghị người lao động) hàng năm đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần chỉ đạo của Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận”

7. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ chủ chốt công đoàn đơn vị. Thực hiện sinh hoạt công đoàn nề nếp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường sinh hoạt Khối, mở rộng giao lưu trao đổi nghiệp vụ công đoàn.

8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở.

9. Tổ chức Giáo lưu thi đấu thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 và kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước.

10. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện năm 2018.

11. Đổi mới công tác Nữ công hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng để khuyến khích sự lao động sáng tạo và thi đua trong CBCCVCLĐ.

12. Tiếp tục đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho công đoàn cơ sở hoạt động. Chỉ đạo công đoàn trực thuộc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Lan Hương

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×