Đồng chí Tạ Quang Đông

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng chí Tạ Quang Đông   - Ảnh 1.

  

Họ và tên: TẠ QUANG ĐÔNG
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                 
Lĩnh vực phụ trách:              

Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: 

- Văn phòng 

- Nghệ thuật biểu diễn 

- Điện ảnh 

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

- Đào tạo 

- Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật 

- Cải cách hành chính 

- Đảng, Đoàn thể 

- Quốc phòng - An ninh của Bộ

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: 24 đơn vị (05 đơn vị tham mưu QLNN, 10 đơn vị sự nghiệp, 12 đơn vị nghệ thuật, 08 trường đại học, 03 trường cao đẳng, 02 trường Trung cấp). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn 

+ Cục Điện ảnh 

+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

+ Vụ Đào tạo 

+ Văn phòng Bộ 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch 

+ Trung tâm Chiếu phim quốc gia 

+ Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh 

+ Trung tâm Điện ảnh thể thao và du lịch Việt Nam 

+ Trường quay Cổ Loa 

+ Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật 

+ Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

+ Nhà hát Lớn Hà Nội 

+ Viện phim Việt Nam 

+ Nhà hát Tuồng Việt Nam 

+ Nhà hát Cải lương Việt Nam 

+ Nhà hát Chèo Việt Nam 

+ Nhà hát Múa rối Việt Nam 

+ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam 

+ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam 

+ Nhà hát Kịch Việt Nam 

+ Nhà hát Tuổi trẻ 

+ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

+ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

+ Nhà hát Ca, Múa Nhạc dân gian Việt Bắc 

+ Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

+ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

+ Học viện Âm nhạc Huế 

+ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Học viện Múa Việt Nam 

+ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

+ Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

+ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai 

+ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 

+ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

+ Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ: 

+ Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 

+ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ.
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×