Đồng chí Tạ Quang Đông

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng chí Tạ Quang Đông   - Ảnh 1.

  

Họ và tên: TẠ QUANG ĐÔNG
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                 
Lĩnh vực phụ trách:              

- Văn phòng;

- Nghệ thuật biểu diễn;

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Điện ảnh;

- Đào tạo;

- Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật;

- Cải cách hành chính;

- Đảng, Đoàn thể;

- Quốc phòng - An ninh của Bộ.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng Bộ;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Cục Điện ảnh;

- Vụ Đào tạo;

- Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật;

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

- Khối các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh;

- Khổi các đơn vị đào tạo.

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×