Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp