Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp