Dự thảo TCVN "Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ mượn liên thư viện”

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Gửi ý kiến đóng góp của bạn

Đang tải, xin chờ giây lát...

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp