Dự thảo TCVN: “Biệt thự du lịch – Xếp hạng” (soát xét TCVN 7795:2009) Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN. Mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến.

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp