Dự thảo Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp