Danh sách cá nhân có hồ sơ đề nghị xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp