Dự thảo 02 Thông tư liên quan đến lĩnh vực thống kê của Bộ VHTTDL

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp