Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lạitrong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

Số/Ký hiệu 06/2011/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2011
Người ký
Trích yếu Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lạitrong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác