Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  tham quan Bảo tàng Hải dương học

Số/Ký hiệu 158/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 11/10/2012
Người ký
Trích yếu Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  tham quan Bảo tàng Hải dương học
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác