Thông tư số 21/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình

Số/Ký hiệu 21/2009/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2012
Người ký
Trích yếu Thông tư số 21/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác