Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính về QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Số/Ký hiệu 29/2009/TT-BTC
Ngày ban hành 23/07/2012
Người ký
Trích yếu Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính về QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác