Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006-2010

Số/Ký hiệu 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 23/06/2010
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Thông tư liên tịch
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác