Quyết định 68/2006/QĐ-BTC, ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm

Số/Ký hiệu 68/2006/QÐ-BTC
Ngày ban hành 23/06/2010
Người ký
Trích yếu Quyết định 68/2006/QĐ-BTC, ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác