Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP); - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài) Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
22 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
23 Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
24 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
25 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
26 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
27 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
28 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
29 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
30 Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
31 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
32 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
33 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc) Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
34 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
35 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
36 Thủ tục cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
37 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
38 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
39 Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
40 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá