Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

Số/Ký hiệu 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
Ngày ban hành 31/12/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phảm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông tư liên tịch
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác