Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác khen thưởng trong Đảng hàng năm

Số/Ký hiệu 53-HD/ÐU
Ngày ban hành 16/12/2015
Người ký Phùng Minh Cường
Trích yếu Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác khen thưởng trong Đảng hàng năm
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Phổ biến các Văn bản hướng dẫn
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác