Luật Du lịch của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Số/Ký hiệu 44/2005/QH11
Ngày ban hành 24/11/2009
Người ký
Trích yếu Luật Du lịch của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác