Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội về Ngân sách nhà nước

Số/Ký hiệu 01/2002/QH11
Ngày ban hành 04/10/2012
Người ký
Trích yếu Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội về Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác