Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

Số/Ký hiệu 49/2008/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 09/07/2008
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Sắc lệnh
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác